Vestkyl

Lediga Tjanster

Home / Lediga Tjanster

Vi söker just nu en kvalite-, miljö och ekonomiansvarig Läs mer !

Men vi är alltid intresserade av duktiga förmågor inom nedan arbetsområden:

  • Service kyltekniker
  • Serviceelektriker
  • Installationselektriker

Kontakta oss för mer information.

Ulf Svahn: ulf.svahn@vestelteknik.se eller 0737-888482

Nicklas Persson: nicklas@vestkyl.se eller 0706-878787

Välkommen till oss på Vestkyl & Vestelteknik. Vi har allt som behövs inom energi för fastigheter.
Ventilation, värmepumpar, luftkonditionering, elinstallationer, solceller, elbilsladdning och underhåll
är exempel på bara några av våra tjänster. Vårt största fokus är att erbjuda energieffektiva lösningar
och energioptimeringar vilket är bra för miljön men även sänker driftkostnaderna för fastigheten. Vi
arbetar i hela Göteborgsregionen med omnejd. Vi hjälper till från idé till färdig anläggning oavsett om
behovet är ett mindre ventilationsaggregat eller en större solcellsanläggning med energilagring, med
ett serviceavtal från oss kan du som kunder kan känna sig trygga under lång tid. Med 20 års
erfarenhet är vi det självklara valet vid energieffektivisering av fastigheter.
Syftet med tjänsten
Övergripande ansvar att övervaka och fånga upp kvalité-, miljö och ekonomi ur ett brett perspektiv
med utgångspunkt från gällande lagar och avtal. Bidra till god tillväxt genom fokus på arbete som
avser att upprätthålla goda arbetsmetoder samt implementera nya arbetssätt, processer, och
rutiner. Ansvara för bokföring, löpande ekonomiarbete såsom lön, redovisning, projektuppföljning,
ekonomiskt budgetarbete, kund- och leverantörsreskontra.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
▪ Implementera samt verkställa kvalitet- och miljöarbetet inom bolaget.
▪ Tillse att kvalitetsledningssystemet bidrar till effektivitet och lönsamhet.
▪ Ansvara för att nödvändiga kvalitetsmätningar genomförs och följs upp.
▪ Formulera riktlinjer, planera och följa upp arbete gällande kvalitet, miljö och ekonomi.
▪ Ansvara för att förbättra resultaten från kundundersökningar genom framtida åtgärder.
▪ Ansvara för att bolagen uppfyller kraven för ISO 9001 och ISO 14001.
▪ Ansvara för att uppdatera dokumentstruktur och server.
▪ Övergripande kontroll av bolagets lönearbete och budgetarbete.
▪ Informera om utfall från kvalitetsmätningar och kundundersökningar, eventuella risker för
kvalitetsbrister och inkomna synpunkter.
▪ Föreslå och utveckla riktlinjer och följa upp företagets kvalitets-, miljö- och ekonomiarbete.
▪ Tillse att interna och externa kvalitetsrevisioner genomförs samt ge support vid större
avvikelser och vid behov leda korrigeringsarbetet.
▪ Leda arbetet kring bolagens kvalité- och miljömål.
▪ Leda arbetet kring implementering av intranät och vara huvudadministratör.
▪ Leverantörs- och kundreskontra.
▪ Uppföljningsarbete och analys av kund och leverantörsprognoser.
▪ Analysera kreditvärdigheten i bolaget och arbeta för att förbättra bolagets kreditvärdighet.
▪ Analys, uppföljning och administration kring anställdas omkostnader.
▪ Utförande av balans- och resultatrapporter.
▪ Visst bokföringsarbete.
▪ Likviditetsbudgetring och analys.
Kompetenskrav för tjänsten
▪ Mycket goda kunskaper i kvalitetsledning enligt ISO 9001, ISO 14001.
▪ Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem och styrdokument inom större bolag.
▪ Förmåga att arbeta systematiskt och målinriktat.
▪ God analytisk förmåga.
▪ Helhetssyn och förmåga att sätta arbete i rätt sammanhang.
▪ Kommunikativ, ha lätt för att bygga relationer.
▪ Vana att arbeta med hög integritet.
▪ Ansvarstagande och förmåga att arbeta självgående inom ramen för sin befattnings
befogenheter.
▪ Goda kunskaper i att skapa och bevara relationer.
▪ Goda kunskaper i MS-Office, varav expertkunskap i Excel.
▪ Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
▪ Erfarenhet av utförande av kvalitetsmätningar, interna och externa revisioner samt dess
uppföljningsarbete.
▪ Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
▪ Erfarenhet av miljökrav och dess tillsynsarbete inom el-, ventilation- eller byggbranschen.
Övriga kompetenskrav för tjänsten är Universitets- eller Högskolestudier inom följande områden:
▪ Arbetsorganisation
▪ Hållbar utveckling
▪ Ekonomisk analys
▪ Externredovisning
▪ Kvalitet och driftsäkerhet
▪ Projektledning
▪ Lean Produktion
▪ Ekonomistyrning
Följande kompetenser är inte krav men meriterande:
▪ Visma administration
▪ Visma lön
▪ Mobigo

Rekrytering sker löpande. Skicka din ansökan till VD Nicklas Persson, nicklas@vestkyl.se