Vestkyl

Vi söker nu på grund av ökad efterfrågan av våra tjänster från nya och gamla kunder följande personer:

  • Service kyltekniker
  • Installations kyltekniker
  • Serviceelektriker
  • Installationselektriker

Kontakta oss för mer information.

Ulf Svahn: ulf.svahn@vestelteknik.se eller 0737-888482

Nicklas Persson: nicklas@vestkyl.se eller 0706-878787