Vestkyl

Solceller

Home / Tjänster / Solceller

 

Förnybar energi är oförutsägbar och
energiförsörjningen står inför stora omställningar. Behovet av energilagring
kommer att öka i takt med att vi får en allt större del förnybar
energiproduktion. Energilagring ses som en grundförutsättning framöver, för att
ett system som till stor del består av förnybara energikällor att fungera på
ett tillförlitligt sätt.

Genom att lagra elen i ett eget energilager
möjliggörs ekonomiska besparingar i form av lägre elkostnader från effektbalansering
och reduktion av effekttoppar. Dessutom kan ett större oberoende av framtida
elpriser säkras, tillsammans med flera andra funktionella fördelar

Kontakta gärna mig !

Linus Bäckström

Serviceledare – Kyla/Värme/Ventilation

Kontakta gärna mig !

Nicklas Persson

Försäljning – Kyla/Värme