Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Service- och underhållsavtal

Att teckna serviceavtal med Vestkyl är ett enkelt sätt att säkerställa en hög driftsäkerhet, en förstklassig energieffektivitet och därmed också en god ekonomi för din anläggning. Ett serviceavtal borde alltid ta vid när garantitiden går ut. Här är några exempel på vad som ingår:

- Förtur vid akutservice
- Telefonsupport 365 dagar per år.
- Jourservice 365 dagar per år.
- Återkommande kontroll enligt köldmediekungörelsen.
- Förebyggande underhåll
- Information om aktuella lagar och bestämmelser
- Framtagning av årsrapport till Miljö- och Hälsovårdsmyndigheten
- Hjälp med myndighetskontakter när det gäller dina anläggningar.
- Garanti på utfört arbete.

avtal