Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Jour

Säker teknisk service dygnet runt
Med Vestkyl är dina tekniska installationer alltid i säkra händer. Vestkyl erbjuder teknisk fastighetsjour, dygnet runt, året om.

Ett fel som inte åtgärdas på ett korrekt sätt i rätt tid kan leda till stora kostnader. Därför är det viktigt att ha tillgång till en väl fungerande jourverksamhet som snabbt åtgärdar akuta fel som kan uppstå i de tekniska installationerna.

Rätt kunskap
Med Vestkyl kan du vara säker på att alltid få rätt kompetens för att lösa uppgiften, oavsett tid på dygnet. Våra jourtekniker har djup kunskap och lång erfarenhet av olika typer av tekniska installationer och fastighetssystem, och vidareutbildas kontinuerligt.

Våra uppdrag omfattar alla discipliner inom fastigheter. Det innebär att vi klarar fryssystem, kyla, värme, ventilation och styr & regler

Tillgänglighet
Det är enkelt att nå oss. Du når oss dygnet runt via ett enda telefonnummer. Alternativt kan du låta din utrustning skicka larm direkt till vår jour via sms om något skulle inträffa. Då kan du vara säker att eventuella fel åtgärdas och att driften kommer igång snabbt, även om du inte skulle vara på plats.

Processen
För att nå högsta kvalitet och säkerhet, utförs alla jouruppdrag enlig en väl inarbetad process. Vi motringer vid behov joursamtal för att säkerställa jourprioritet. Efter utfört uppdrag kan våra kunder enkelt få en fullständig skriftlig rapport om uppdraget, genomförda åtgärder och status på aktuell anläggning.

Våra kunder
Vi vänder oss till alla segment inom fastigheter. Idag utför vi jouruppdrag hos ett stort antal väletablerade fastighetsägare och förvaltare, till exempel sjukhus, köpcentra, kommersiella lokaler, hotell, skolor, bostadshus, industrilokaler och andra typer av specialfastigheter.