Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss

Skyddspolicy

Målsättning

Vår arbetsmiljö och säkerhetsfilosofi har som mål att förebygga och förhindra arbetsskador och tillbud.

Våra egna och våra kunders regler och villkor anger endast minimikrav.

Det är ett absolut krav, att i allt vårt arbete följa våra egna och våra kunders skyddsföreskrifter och säkerhetskrav.

Säkerhets- och skyddsfrågor ges alltid högsta prioritet.

Skydds- och säkerhetsarbetet skall skötas som en del i den löpande verksamheten. Utbildning ingår som en fortlöpande del i verksamheten.

Varken människor eller egendom skall komma till skada i vår verksamhet.

Vestkyl ab strävar efter att alla skall ha en positiv inställning till skydds-, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.