Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss

Miljöpolicy

Vestkyl AB skall verka för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda installationslösningar som tar hänsyn till både människan och miljön. Vi ska förebygga och minimera negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturresurser och arbeta för en sund innemiljö och minskade utsläpp till den yttre miljön. Vi ska därför sträva efter miljömässigt goda alternativ vid systemval, projektering, tillverkning, installation och eftermarknad samt på våra kontor.