Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss

Kvalitetspolicy

Målsättning

Vårt kvalitetsarbete har som mål att helt och fullt tillfredsställa våra kunders krav, önskemål och förväntningar. Vestkyl har som målsättning att, vad man i dagligt tal kallar, alltid göra rätt för sig.

Våra produkter och tjänster ska levereras felfria och i rätt tid.

Våra arbetssätt och rutiner ska stödja vårt kvalitetsarbete.

En ständig utveckling av vårt kvalitetssystem och vår organisation skapar en inre effektivitet och gör att varje leverans bidrar till framtida affärer.

Vårt kvalitetssystem följer SWEDACs krav samt kraven i ISO -9001 och ISO 14001.

Det åligger Vestkyls ansvariga att tillse att alla inom företaget har de rätta förutsättningarna att producera och leverera felfria produkter och tjänster.

Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

Det är våra kunder som bedömer våra produkter och tjänster, och hur väl vi lyckas nå våra kvalitetsmål.