Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Ackreditering / Certifieringar

Vestkyl är av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan inom kylteknikområdet. ISO är ett kvalitetsledningssystem som med åtta grundprinciper garanterar kvaliteten i företagets verksamhet och utveckling. Vestkyl arbetar i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001med avsikt att bli certifierat.