Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss

Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö främjar både företag och anställda.

Vestkyl arbetar därför kontinuerligt för att utveckla arbetsmiljön i samverkan med de anställda.

Vi strävar efter en säker och stimulerande arbetsmiljö och ett arbetsklimat som präglas av ömsesidig respekt.

Företagets ambition är att ha en högre standard på arbetsmiljön än vad lagstiftning och partsöverenskommelser anger.

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ligger på var och en att inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön.

Inför beslut om nyinvesteringar eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker för arbetsmiljön.