Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Värme/Energi

Rätt temperatur handlar inte enbart om ett behagligt klimat. Med starkt varierande elpriser skapas en allt större efterfrågan på energieffektiva uppvärmningsalternativ som är både ekonomiska och miljövänliga.

Värmepumpar
Är det möjligt att kombinera varm och skön inomhusmiljö och samtidigt sänka energiförbrukningen? Genom att installera en värmepump kan man göra stora kostnadsbesparingar och sänka fastighetens energiförbrukning!

Energioptimering
Med allt större kostnader för värme och ventilation ökar behovet av rätt injusterade och optimerade värme- och luftbehandlingsanläggningar. En energioptimering av värmesystem och ventilation innebär oftast en rejäl besparing för större fastigheter och byggnader som hotell, skolor, sjukhus, industrier och förvaltningsbyggnader.

Energi & Miljö
I de allra flesta byggnader går det att spara energi. Ibland ligger besparingspotentialen på över 50 procent. Troligtvis finns det stora kostnadsbesparingar att göra även i dina fastigheter. Vestkyl hjälper dig att minska både energikostnader och miljöpåverkan. Först kartlägger vi hur fastighetens energikostnader fördelar sig mellan verksamheter, lokaler och energislag. Därefter gör vi en analys för att hitta möjliga effektiviseringar. Vi föreslår åtgärder och visar svart på vitt hur mycket dina energikostnader kan sänkas och hur det ska gå till. Till skillnad från de flesta andra konsulter kan vi dessutom genomföra de nödvändiga åtgärderna och därmed garantera att du faktiskt uppnår önskat resultat. Vestkyls Fastighetsdrift erbjuder även rådgivning och åtgärder för att förbättra fastighetens inomhusmiljö.

Vi kan också följa upp och årligen redovisa hur energianvändning och miljöpåverkan utvecklats efter det att åtgärderna genomförts.