Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Inomhusklimat

Vestkyl är specialister på totalinstallationer av system för ventilation och kyla. Vid mindre och medelstora ombyggnationer och moderniseringar av fastigheter tar vi gärna ett totalansvar för hela ombyggnationen. Vi tar ansvar för projektets alla led från behovsanalys, projektering och ombyggnad till installation och driftsättning.

Självklart erbjuder vi drift- och serviceavtal inom olika typer av ventilation, kyla och styr- & regler. Vi har lång erfarenhet av marknadens olika fabrikat och vi ser till att anläggningar uppfyller kundernas krav på tillgänglighet, funktion och långsiktig driftekonomi.

Komfortkyla
För att säkerställa en problemfri funktion krävs rätt temperatur på kontor och i offentliga miljöer där många människor möts och arbetar. Även elektroniska komponenter i serverrum, datasalar och kommunikationscentraler är rätt temperatur och luft en självklarhet.

Kontor/Mötesplatser
På kontor och mötesplatser där många människor träffas och arbetar är bra luft och rätt temperatur en självklarhet. Redan några graders temperaturskillnad kan påverka arbetsprestationen markant och ge trötthet och huvudvärk.

Data/Kommunikation
Elektroniska komponenter i serverrum, datasalar och kommunikationscentraler utvecklar en hel del värme. För att säkerställa en problemfri funktion krävs rätt temperatur och luftfuktighet.