Vestkyl
Kontakta ossKontakta oss
Detta gör vi

Vi erbjuder nedanstående tjänster inom våra verksamhetsområden Inomhusklimat, Kyla, Värme /Energi, Service samt Ventilation.

- Förebyggande underhåll
- Felavhjälpande underhåll
- Energioptimering
- Jourservice
- Ombyggnader
- Statusbesiktning
- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
- Webbaserad driftövervakning
- Injustering
- Mätteknik, t ex partiklar, CO2, flöde, temperatur.
- Service (jour/serviceavtal)

Våra tjänster omfattar även finansiering, projektering, uthyrning och inventering.